Bảng giá Bitcoin Cash (BCH) hôm nay – Tỷ giá BCH/USDT mới nhất

Bảng giá Bitcoin Cash (BCH) hôm nay – Tỷ giá BCH/USDT mới nhất

Xem thêm https://tapchitaichinh.net

Xếp hạng 4
Tên Coin (Mã) Bitcoin Cash (BCH)
Giá (USDT) 1602.95 USDT
Giá (BITCOIN) 0.163645 BTC
Vốn hóa thị trường 27427696749.0 USD
Dao động 1 giờ 0.09% ↑
Dao động 24 giờ 7.43% ↑
Dao động 7 ngày 16.1% ↑Xếp hạng Bitcoin Cash (BCH) mới nhất là 4

Tỷ giá Bitcoin Cash (BCH/USDT) ở thời điểm hiện tại là 1602.95 USDT (cập nhật lúc 15:05 05/05/2018). Quy đổi theo giá BTC là 0.163645

Giá Bitcoin Cash (BCH) đã 7.43% ↑ trong 24 giờ qua. Vốn hóa thị trường lúc này là 27427696749.0 USD

Sưu tầm bởi Johnblackwell.net